0

DEKORPONT.HU - ADATVÉDELEM, SZERZŐI JOGOK

A dekorpont.hu webáruház elkötelezett abban a tekintetben, hogy különösen odafigyeljünk vásárlói személyes adatainak védelmére és információs önrendelkezési jogára. Ennek tükrében a személyes adatokat a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok megtartásával kezeljük, így különös tekintettel az európai általános adatvédelmi rendeletre (GDPR).

BEVEZETÉS:

A dekorpont.hu küldetése, hogy megfizethető áron egyedi terméket kínáljon a piacon található legjobb minőségű alapanyagok felhasználásával. A megrendelések teljesítéséhez szükségünk van néhány személyes adatra, amelyeket a vásárlóink osztanak meg velünk, hogy a megrendelésüket és egyedi igényeiket teljesíteni tudjuk.

ADATKEZELŐ ADATAI ÉS ELÉRHETŐSÉGE:

Pál Lajos egyéni vállalkozó

 • Elérhetőség: info@dekorpont.hu
 • Székhely: 5525 Füzesgyarmat, Petőfi tér 5.
 • Nyilvántartási szám: 5751184
 • Nyilvántartásba vételi hatóság: Füzesgyarmat Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
 • KSH szám: 44727086-7420-231-04
 • Adószám: 44727086-2-24
 • Bankszámlaszám (Szeghalom és Vidéke Tksz.): 54000052-10002034-00000000
 • Adatkezelési azonosító: NAIH-95071/2016.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA ÉS CÉLJA:

A dekorpont.hu weboldalán történő adatszolgáltatás önkéntes. A weboldalon történő konkrét termék rendeléssel a vásárló hozzájárul személyes adatai kezeléséhez. Az adatkezelés jogalapja az 1992. évi XIII. törvény 3. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése, továbbá az európai általános adatvédelmi rendelet (GDPR).

A megadott adatokat a dekorpont.hu webáruház a megrendelők azonosítása, a vásárlók megkülönböztetése és a vásárlókkal történő kapcsolatfelvétel, illetve termékrendelés, a rendelés teljesítéséhez szükséges szolgáltatások (számlázás,postázás) teljesítése és anonim statisztikai kimutatások készítése érdekében rögzíti, melyek a felhasználói élmény javítását és mérését célozzák.

A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉSI IDŐTARTAM

Hírlevélküldés

A hírlevél küldéséhez szükséges adatokat a minimális mértékben tároljuk, mely adatok: A felhasználó neve, illetve email címe.

Hírlevélküldő szolgáltatásunkat a Mailchimp biztosítja, amelynek Adatvédelmi Nyilatkozata ITT érhető el.
A hírlevél feliratkozás nem kötelező és nem automatikus.
A hírlevélről bármikor le lehet iratkozni.

Látogatottsági adatok monitorozása

A dekorpont.hu oldal látogatottsági adatait a Google Inc. által szolgáltatott Google Analytics rendszerrel naplózza.

A Google Analytics valamint a dekorpont.hu oldal cookie-kat használ abból a célból, hogy segítse az adott honlap használatának elemzését. A cookiek által tárolt információkat (beleértve a Felhasználó IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei” IDE KATTINTVA érhetőek. A Google Inc. adatokkal kapcsolatos tevékenységéről, a hirdetések személyre szabásáról és a cookiek tiltásáról további információk a Google honlapján érhetőek el. Hasonló, anonim statisztikai adatokat a Facebook Inc. által szolgáltatott Facebook Ads rendszerrel naplózunk, mely hirdetéseink hatékonyságát naplózza, kiegészülve a Facebook Pixel analitikai szolgáltatással. A Facebook Inc. vonatkozó Adatvédelmi Irányelve ITT érhető el.

Használt Cookie-k, Cookie törlése

A dekorpont.hu vászonkép weboldal használatakor a felhasználói élmény javítása és fokozása érdekében, illetve a kosár funkció megfelelő működése érdekében a felhasználó böngészője a dekorpont.hu kiszolgálójának (szervergép) megbízásából Cookie-kat tárol. A Cookie olyan adatcsomag, amely képes a felhasználó számítógépét, illetve bizonyos esetekben a felhasználót anonim módon azonosítani. Ezen cookiek törlése a felhasználó számítógépének böngészőjével lehetséges. A weboldalunk látogatása során a látogató session ID-t kap. Ez egy anonim azonosító, amelynek segítségével a Google Analytics és a Facebook Pixel szolgáltatások személyes adatoktól mentes, statisztikai célú méréseket végez, amely magában foglalja a látogatás kezdő és befejező idejét, a látogatott oldalakat, amelyet kiegészít a Google Inc. által a felhasználóról korábban gyűjtött anonim böngészési adatokkal. Erről minden új látogatónkat értesítjük, illetve hozzáférést biztosítunk az Adatvédelmi Nyilatkozathoz.

A Google Analytics által létrehozott cookiek időtartama 30 napra szól.

Személyes azonosításra alkalmas adatok

Az alábbi megadott személyes adatokat kezeljük: a vásárlók családi és utónevét, lakcímét és számlázási címét (irányítószám, település, utca, házszám), e-mail címét, telefonszámát, a megrendelt vászonkép(ek) készítésének céljából feltöltött kép(ek)et. A személyes adatokat az adatkezelési cél megszűnéséig, vagy az érintettek adott hozzájárulásának visszavonásáig (mely az info@dekorpont.hu email címen bármikor kérhető Pál Csaba adatkezelőnek címezve), ezenkívül bármikor a megrendelő kérésére 2 munkanapon belül töröljük. Az adatok a tárolásuk törvényben meghatározott határidejének lejárta esetén automatikusan törlésre kerülnek ( természetesen a korábbi határidő érvényes). Az adatkezelési cél megszűnése után az adatok törlésére, álnevesítésére vagy statisztikai célú felhasználása érdekében anonimizálására kerül sor. Ennek részletes menetéről bármikor tájékoztatást nyújtunk az info@dekorpont.hu oldalra eljuttatott emailben. A kosárba feltöltött képek a felhasználó számára kényelmi okokból a feltöltés után 24 óráig a szervereinken tárolódhatnak. A képekhez csak és kizárólag az Adatkezelő férhet hozzá. Rendszerünk a feltöltés dátumának lejártakor automatikusan törli a kosár tartalmát, illetve ezek törölhetőek a felhasználó által kosárba lépéskor a "Törlés" funkcióval, mely azonnali törlést eredményez.

A dekorpont.hu és a közösségi oldalak

A szolgáltatás keretében elérhetővé tett tartalom (pl.: feldolgozott mintakép) megosztása közösségi oldalakon már a tartalom megosztását lehetővé tevő szolgáltató hatáskörébe tartozik, tevékenységéra saját felhasználási feltételei és adatvédelmi szabályzata az irányadó. Ilyen szolgáltatók például a Facebook, Google+, Instagram.

Személyes adatok harmadik félnek történő átadása

Vásárlóink személyes adatait csak a megrendelés teljesítéséhez szükséges mértékben és ideig tároljuk, azokat harmadik félnek csak a rendelés teljesítése érdekében adjuk át:

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK, TECHNIKAI INFORMÁCIÓK

Az adatokat a dekorpont.hu webáruház bizalmasan kezeli. Minden szükséges biztonsági és technikai intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy a vásárlók által megadott személyes adatokat harmadik személyek illetéktelenül ne ismerhessék meg. A dekorpont.hu webáruház a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges adatokat kizárólag a szállítási alvállalkozóknak adja át, ezen túlmenően a személyes adatok továbbításra nem kerülnek. Ezek pontos módjáról és a pontos adatokról bármikor tájékoztatást kérhet.

A dekorpont.hu a személyes adatokat a jogosulatlan hozzáférés, a véletlen megváltoztatás, törlés, sérülés és nyilvánosságra hozatal ellen védi. A megrendelés során a kommunikáció biztonságos, HTTPS kapcsolaton keresztül történik.

TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ ADATAI ÉS ELÉRHETŐSÉGE:

 • Név: Magyar Hosting Kft.
 • Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
 • Online elérhetőség: info@mhosting.hu

ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGOK

Az általunk kezelt személyes adatokról vásárlóink írásbeli megkeresésére bármikor tájékoztatást nyújtunk. Vásárlóink, megrendelőink kérelmezhetik a rájuk vonatkozó adatokhoz való hozzáférést (ideértve, hogy elkérje az Önnel kapcsolatban kezelt adatok másolatát), kérhetik adataik helyesbítését (a hiányos adataik kiegészítését is), bizonyos korlátok között az adataik törlését (pl. Ha az adott adatra őt terhelő jogi kötelezettség teljesítéséhez szükség van). Továbbá kérhetik a rájuk vonatkozó adatok kiadását vagy más adatkezelő részére a továbbítását és kérhetik az adatok kezelésének korlátozását.

Vásárlóink kötelesek szavatolni, hogy a megadott adatok a valóságnak megfelelnek, a hibásan megadott személyes adatokból kifolyólag nem megfelelő teljesítésért (pl. rosszul megadott szállítási cím) nem vállalunk felelősséget. Ez mind vásárlóink és a dekorpont.hu közös érdeke.

Amennyiben a személyes adatokat érintő jogsérelem, illetve annak bekövetkezésének közvetlen veszélye fennáll, vásárlóink az Adatvédelmi Biztos Hivatalához (1051 Budapest, Nádor u. 22.), b.) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz

 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
 • Telefon: 06 -1- 391-1400
 • Telefax: 06-1-391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

vagy az Érintett lakóhelye, ill. Tartózkodási helye szerint illetékes Törvényszéknél élhetnek jogorvoslati lehetőségeikkel. A bíróság ezügyben soron kívül jár el. Az adatkezelés jogszerűségét az Adatkezelő, az adatátvétel jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.

SZERZŐI JOGOK

A dekorpont.hu weboldalon található anyagok a dekorpont.hu weboldalt működtető Pál Lajos e.v. tulajdona, ezek letöltése, bármiféle felhasználása csak a tulajdonos írásos beleegyezésével történhet. Kivételt képeznek ez alól a Creative Commons Zero (CC0) licensz alatt közzétett képek, melyek felhasználását a CC0 licensz szabályozza. Ezek a képek szabadon felhasználhatóak kereskedelmi és személyes célokra egyaránt.

Amennyiben bármilyen kérdése vagy panasza merülne fel, keressen minket nyugodtan az info@dekorpont.hu email címen vagy elérhetőségeink bármelyikén.

Dátum: 2020.07.07